Reservering accommodatie

 

De accommodatie "De Witte Hel" kan geboekt worden voor activiteiten zoals familiedag, vriendendag en voetbalwedstrijd alsook voor maatschappelijke activiteiten zoals Beleef de Dag en slotdag Dendron, etc. etc.. Vraag naar de voorwaarden.

Verhuur voor feesten van persoonlijke aard zijn uitgesloten!

Voor verhuur van het terrein en/of gebouw dient men zich te wenden tot Henk Versleijen, exploitatie-coördinator van "De Witte Hel".

Henk is telefonisch bereikbaar op 077 398 5309  of op  06 1817 3756.

Aanvragen zijn in te dienen via:   verhuur@uvbhorst.nl

Verbruiksformulier met vermelding mailadres na afloop activiteit ter facturering afgeven aan Ben Arts, penningmeester UVB.