Reservering accommodatie

 

Vanaf 1 augustus 2017 kan de accommodatie "De Witte Hel" alleen nog door leden van UVB, onder bepaalde voorwaarden, gehuurd worden.

Verhuur aan niet-leden is niet meer mogelijk, behoudens verhuur ten behoeve van het houden van een voetbalwedstrijd of andere sportactiviteit.

Een uitzondering geldt voor maatschappelijke activiteiten zoals Beleef de Dag, Slotdag Dendron, Rabo Fietsdag, etc..

 

Reserveringen door leden:

Voor verhuur van het terrein en/of gebouw dient men zich te wenden tot Henk Versleijen, exploitatie coördinator van De Witte Hel.

Henk is bereikbaar op 077 398 5309  of op  06 1817 3756.

Aanvragen zijn in te dienen via:   verhuur@uvbhorst.nl

Verbruiksformulier met vermelding mailadres na afloop activiteit ter facturering afgeven aan Ben Arts, penningmeester UVB.